top of page

יוסקה שרת בפלמ"ח ובפלי"ם – כולל המחלקה הערבית בפלוגה ז', היה בוגר קורס חובלים ופעיל בחוליה לחבלה ימית בפלוגה י' הפלי"ם - היה מראשוני חיל הים . תקופת שרותו במחתרות, פלמ"ח ופלי"ם, היתה מלווה בפעולות נועזות שחלקן נשמרו בסוד עשרות בשנים. רק בשנים האחרונות הן החלו לצאת לאור. חלקן מופיעות כאן לראשונה. להלן אחת הפעולות כפי שסופרה על ידי מפקדו ו חברו, ויוסלה דרור (לקוח מויקיפדיה)

 

בחודש מרץ 1947 יצאו לוחמי החוליה לחבלה ימית לפעולה בקפריסין נגד כוחות הצי הבריטי שעגנו באי ועסקו בגירוש המעפילים. מפקד החוליה יוחאי בן-נון נעצר על ידי הבריטים והוחלט לגרשו, אולם לפני שההחלטה יצאה אל הפועל הוא הצליח להעביר את תוכניות החבלה לידיו של דרור, שיחד עם יוסף רום ויואש צידון הצליחו להוציאן אל הפועל. המנוע הקטן הכזיב והדבר עלה באובדן זמן של שעתיים. בחתירה בשחייה ארוכה וצלילה התקרב דרור והצליח להצמיד מוקש לאה"מ אושן ויגור. בנסיגה הוא התגלה על ידי צוות האונייה שירה עליו ואף הטיל רימוני הלם. סירת האיסוף הייתה חייבת להסתלק. דרור, אשר התחמק בצלילות ובשחיה, הגיע לחוף לאחר ששהה במים הקרים חמש שעות. המוקש שטמן התפוצץ וגרם נזק רב לאונייה הבריטית. למחרת נעצר במקום המסתור, ולדעתו הוא הוסגר על ידי אחד המקומיים. דרור הכחיש כל קשר לפיצוץ, וסירב בתוקף להיחלץ במשא ומתן. יום לפני משפטו, הצליח לברוח - לאחר שהשאיר מכתב תודה לשומרים - והתחבא במחנה המגורשים. מאוחר יותר נשלחה סירת דיג להבריחו חזרה לארץ ישראל.

bottom of page